Program Czyste Powietrze

Program „Czyste Powietrze”

„Dostępność architektoniczna

Recepcja główna jest wyposażona w pętlę indukcyjną wspomagającą osoby słabosłyszące. Ponadto pracownicy recepcji udzielają informacji o rozkładzie pomieszczeń NFOŚiGW, a dodatkowo na ekranie infokiosku / infokioski udostępniona jest wizualna wersja informacji o rozlokowaniu i funkcji pomieszczeń w budynkach.”

Oferowane przez Nas Infokioski spełniają wszelkie normy jak i udogodnienia dla osób z różnymi dysfunkcjami jak i bez nich.

Dzięki dofinansowaniu grupa pacjentów będzie mogła skorzystać z cyfrowego, interaktywnego infokiosku, który może być wyposażony w pętlę indukcyjna, klawiaturę Braille oraz inne udogodnienia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

W swojej ofercie proponujemy Państwu:

  • infokioski – urządzenia interaktywne,
  • lokalizatory pomieszczeń – rozlokowanie i funkcje pomieszczeń w budynkach,
  • stoły multimedialne,
  • tablice ogłoszeniowe,
  • inne zgodne z Państwa programem oraz wymogami projektu.

Zapraszamy serdecznie po infokioski, urządzenia multimedialne, interaktywne.