Dostępny samorząd – granty

Dostępny samorząd – granty

Przedłużony nabór do 30.09.2023

Przypominamy, że zakup sprzętu multimedialnego może być finansowany programu Dostępny Samorząd – Dotacje do 30 września 2023r ze środków PFRON.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).

Zapraszamy serdecznie po urządzenia multimedialne, cała oferta dostępna na stronie.