You are currently viewing Infokioski Pracowniczy, Firmowy

Infokioski Pracowniczy, Firmowy

Infokiosk pracowniczy to samoobsługowe urządzenie informacyjne, które jest przeznaczone do użytku przez pracowników wewnątrz organizacji lub firmy. Jest to narzędzie, które umożliwia pracownikom uzyskanie łatwego dostępu do różnego rodzaju informacji związanych z ich pracą, zasobów wewnętrznych, szkoleń, procedur, ogłoszeń firmowych i wielu innych.

Infokiosk pracowniczy może oferować następujące funkcje:

  1. Wewnętrzne zasoby i dokumentacja: Pracownicy mogą korzystać z infokiosku, aby uzyskać dostęp do wewnętrznych zasobów, takich jak polityki firmy, instrukcje obsługi, procedury, formularze, materiały szkoleniowe itp. Dzięki temu mają łatwy dostęp do informacji, które są istotne dla ich pracy.
  2. Ogłoszenia i komunikacja wewnętrzna: Infokioski pracownicze mogą służyć jako platforma do przekazywania ogłoszeń i komunikatów wewnętrznych. Pracownicy mogą sprawdzić najnowsze informacje dotyczące wydarzeń firmowych, ważnych aktualizacji, zmian w harmonogramie pracy, nowych projektów itp.
  3. Samoobsługa pracownicza: Infokioski pracownicze mogą umożliwiać pracownikom wykonanie różnych czynności samoobsługowych. Mogą to obejmować zgłaszanie nieobecności, wnioskowanie o urlop, aktualizowanie danych osobowych, rezerwację zasobów wewnętrznych, zamawianie materiałów biurowych i wiele innych.
  4. Systemy HR i zarządzanie personelem: Infokioski pracownicze mogą być zintegrowane z systemami HR, umożliwiając pracownikom dostęp do swoich danych personalnych, historii zatrudnienia, ocen pracowniczych, szkoleń i innych informacji związanych z zarządzaniem personelem.
  5. Informacje o wydarzeniach i kalendarz firmowy: Infokioski pracownicze mogą zawierać informacje o nadchodzących wydarzeniach firmowych, spotkaniach, szkoleniach, konferencjach itp. Pracownicy mogą sprawdzić harmonogram wydarzeń, zarejestrować się na spotkania i uzyskać wszelkie potrzebne informacje na temat tych wydarzeń.
  6. Mogą być wyposażone w drukarkę A4 laserowa, drukarkę termiczną, czytnik QR Code, czytnik barcode, czytnik kart RFID, i wiele innych peryferii.

Infokioski pracownicze mają na celu ułatwienie dostępu do informacji i zasobów wewnątrz organizacji, co przyczynia się do poprawy efektywności pracy, komunikacji wewnętrznej i satysfakcji pracowników.