You are currently viewing Infokioski – Program Kultura cyfrowa

Infokioski – Program Kultura cyfrowa

Informujemy, że dostarczane przez nas infokioski są zgodne z programem:

Kultura cyfrowa

Celem programu jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego.

Więcej informacji klikając w Kultura cyfrowa