Dostępność Plus dla Zdrowia

Dostępność Plus dla Zdrowia

Oferowane przez Nas Infokioski spełniają wszelkie normy jak i udogodnienia dla osób z różnymi dysfunkcjami jak i bez nich.

Dzięki dofinansowaniu grupa pacjentów będzie mogła skorzystać z cyfrowego, interaktywnego infokiosku, który może być wyposażony w pętlę indukcyjna, klawiaturę Braille oraz inne udogodnienia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

O wyżej wymienionym zagadnieniu mówi jeden z punktów programu
– Cyfrowego (zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innych urządzeń służących poprawie dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z niepełnosprawnościami, rozwój telemedycyny ułatwiającej komunikację na odległość, a także wdrożenie innych rozwiązań zapewniających funkcjonowanie placówek „przyjaznych” osobom niepełnosprawnym, systemy rejestracji (także on-line), uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami, tworzenie i dostosowanie stron internetowych do standardu WCAG 2.0 oraz szkolenia z obszaru IT);”

Oferujemy Państwu dostawę:

  • infokioski – urządzenia interaktywne,
  • lokalizatory pomieszczeń – rozlokowanie i funkcje pomieszczeń w budynkach,
  • stoły multimedialne,
  • tablice ogłoszeniowe,
  • inne zgodne z Państwa programem oraz wymogami projektu.
  • Program Mówik

Zapraszamy serdecznie po infokioski, urządzenia multimedialne, interaktywne.